Tjänster

 Brister i inomhusklimatet har under senare år i ökad utsträckning angivits som skäl till hälsoproblem hos användare av byggnader!
Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen är att förbättra ventilationen.

Vi kan hjälpa till med både nyinstallation, underhåll och service på din ventilationsanläggning. Vi åtgärdar brister efter OVK-besiktningar samt injusteringar av luftmängder. Vi har N-behörighet vilket ger oss rätt att besiktiga ventilationen i småhus.